Minatite deset dena Kru{evo be{e vistinski paraglajderski centar.

Na 13 i 14 Avgust se odr`a tretiot natprevar vo ramkite na makednoskata liga, a od 15 do 21 avgust Makedonskoto otvoreno prvenstvo, Makedonskoto dr`avno prvenstvo i Dr`avnoto prvenstvo na Srbija i Crna Gora.